0909 999 000

Lọc theo

Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng Giá số 1 thị trường

Sàn gỗ Việt Nam

Người tiêu dùng Việt Nam luôn có khẩu hiệu: "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Những sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam cũng đang và sẽ được người tiêu dùng Việt ủng hộ ngày càng tăng. 

Tuy nhiên với chất lượng còn hạn chế, màu sắc chưa thật sự phong phú, nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, tiêu chí nội địa hóa còn quá thấp.

All prices displayed are exclusive of VAT at 20% unless otherwise stated